วันนี้...วันฤกษ์ดี ได้ทำพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารหลังที่ 2 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของระดับปฐมวัย (สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3) ฤกษ์ดีเวลา 08.09 น.

บุคคลสำคัญที่มาร่วมทำพิธีด้วย...คุณตาคูณ...คุณยายทองดี...คุณยายมี (คูณ  ค้ำ  ทอง  มี) แถมด้วย...ดี...
อาคารปฐมวัย ใช้เสาสำเร็จรูป...หลังจากมีประสบการณ์จากอาคารหลังแรก
เตรียมพร้อม งาขาว  งาดำ  ถั่วเขียว ข้าวเปลือก แก้วแหวนเงินทอง
ไซ ยอดอ้อย ยอดกล้วย กิ่งคูณ(ราชพฤกษ์)
คุณตาคูณ คุณยายทองดี คุณยายมี วางใบไม้มงคลลงหลุมที่เตรียมไว้
จะมีใบยอ...ใบขนุน...ใบขนุน (พิธีบ้านนาคำ จ.ร้อยเอ็ด อาจไม่สามารถอ้างอิงได้)
ใบราชพฤกษ์   ความหมาย   มีความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร
ใบขนุน  ความหมาย เวลาที่เกิดอะไรขึ้น จะล้ม จะเอียง ก็จะคอยหนุนไว้ไม่ให้ล้ม ไม่ให้เอียง
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ อารมณ์ดีมาก...สุขภาพจิตดี (ชุดนักเรียนรุ่นแรก...สีแดง)
ลงงาขาวในหลุมเสาเอก...พร้อมกับขอให้เจริญรุ่งเรือง ให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครอง นักเรียน ...นักเรียนหลั่งไหลมาเรียน
เสาเอก...จะใช้ไซ...ใช้เสาที่อยู่กลางอาคารเรียน
ภายในหลุม...ลักษณะการวางใบไม้มงคล วางที่มุมทั้งสี่ ...ดอกไม้ เทียน (ขันธ์ 5) วางตรงกลาง