ลงงาขาว..ในหลุ่มเสาโท (มีอัก...เป็นสัญลักษณ์)
พี่สะใภ้..หลานชาย น้องก้อง (เจ้าของโรงเรียน) ก็มาทำพิธีด้วย
เจ้าของโรงเรียนตัวน้อย...อารมณ์ไม่ดีเท่าไร...แต่ก็พักเดียว...ลงข้าวเปลือก
ลงถั่วเขียว...ให้เจริญงอกงาม
คุณแม่...บุคคลสำคัญที่ช่วยให้มีกำลังใจในการทำอะไรต่างๆ  ช่วยทุกอย่างที่ท่านทำได้...ครูเพชรก็ร่วมด้วย
บุคลากรโรงเรียนปัญจรักษ์ ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญนี้
ช่างยอด..นายช่างใหญ่ กำลังมัดอักกับต้นเสาโท....
ไซ...ประจำเสาเอก ภายในไซยังใส่เงินไว้ด้วยทั้งแบ็งค์ และเหรียญ
คุณตาคูณทำพิธี..หาระยะที่เหมาะสมในการมัดไซ...มีการถาม...ตอบ...ว่าเอายัง...ยัง...เอาแล้ว...
ได้ระยะ...เอาแล้วตรงนี้ล่ะ เหมาะแล้ว...งามแล้ว...เอาเลย
นายตำรวจใหญ่...พีระพงศ์  ปัญจรักษ์...ซ้ายสุดก็มา พี่ชายที่แสนดีของผู้จัดการ
ซ้ายสุด คุณแม่พูลศรี ปัญจรักษ์ บุคคลสำคัญอันเป็นที่รักของผู้จัดการ...และลูกหลาน