ช่วยกันยก...1...2...3 อึ้บ (บุคคลสำคัญต้องมายก ทั้งคุณตาคูณ คุณยายทองดี คุณยายมี และเจ้าของโรงเรียน
คนค้ำหลังสุด ... ผู้จัดการโรงเรียนปัญจรักษ์...เสาโท...มีอักให้เห็น
ร่วมด้วย ช่วยกัน...ขอให้อาคารเรียนหลังนี้ เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน...มีนักเรียนมาเรียนจนล้นอาคาร
ช่วงนี้เป็นหน้าที่ของช่างก่อสร้างแล้วค่ะ
ปรับให้ได้ฉาก ได้มุม ตามที่ต้องการ
ครูเพชร..ก็ร่วมด้วยช่วยกัน
ต่อไปยกเสาเอก....คุณแม่พูลศรี  ปัญจรักษ์ กำชับอยู่ตลอด เพราะพิธีสำคัญนี้ ท่านเป็นผู้จัดการทั้งหมด...ขอบคุณค่ะ
เอ้า...ยก....
ขอให้อาคารเรียนหลังนี้ ... อยู่สบาย ปลอดภัย ใครได้มาเรียน มาทำงานที่นี่ มีความสุข สนุกกับการอยู่ที่อาคารนี้
ปรับอีกนิดหนึ่ง...ตาน้อยก็มาร่วมด้วยเช่นกัน
ผู้อำนวยการ...ผู้จัดการ...อาคารหลังนี้ กว้าง 10 เมตร ยาว 75 เมตร 9 ห้องเรียน 10 ห้องส้วม
ตั้งเสา สมดุล..มั่นคง พร้อมรับนักเรียน ห้องเรียนละ 40 คน....สาธุ ขอให้นักเรียนทุกสารทิศมาสมัครเรียนให้มากๆ....
เรียบร้อยแล้วค่ะ...พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนหลังที่ 2 โรงเรียนปัญจรักษ์ หลังเสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหาร
เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในทุกประการ...เป็นเคล็ดวิธีอีกเช่นกันค่ะ...ก็ขอให้โรงเรียนปัญจรักษ์สมบูรณ์ในทุกสิ่ง.